Advertisement
  1. Crafts & DIY
  2. Crochet

Ang Paggagantsilyo ng Alpombra o Karpet sa Disenyong Mandala

by
Difficulty:BeginnerLength:LongLanguages:

Tagalog (Wikang Tagalog) translation by Robert Alexander (you can also view the original English article)

Final product imageFinal product imageFinal product image
What You'll Be Creating

Sa pagtuturong ito, tayo ay gagawa ng isang magandang alpombra o karpet na sa pamamagitan ng paggagantsilyo na mula sa estambre ng damit na T-shirt. Ang disenyong tutularan ay gumagamit ng mga terminong mula sa Estados Unidos at kabilang sa mga uri ng pagtahi ay ang slip stitch (sl st), double crochet (dc), chain (ch), increase (inc) at magic ring.

Mga Kagamitan

crochet-rug_ms_suppliescrochet-rug_ms_suppliescrochet-rug_ms_supplies
  • Estambre ng damit na T-shirt (tinatawag ring Zpagetti) na may dalawang kulay na magkasalungat sa isa’t isa sa gulong ng mga kulay. Sa kabuuan, ikaw ay mangangailangan ng tatlong buong pirasong estambre.
  • A crochet hook in a size suitable for t-shirt yarn. Ang aking kawit na ginagamit ay 15 milimetro ang haba.
  • Isang malaking karayom na panulsi para sa pananahi sa magkabilang dulo.
  • Isang pares ng gunting.

1. Unang Bahagi ng Paggagantsilyo

Hakbang 1

Gamit ang pangunahing kulay na estambre, gumawa ng magic ring at pagtibayin ito ng isang stitch. Ang Chain 3 (katumbas ng isang double crochet), pagkatapos nito ay gumawa ng 11 double crochet sa ring.

crochet-rug_ms_step-1crochet-rug_ms_step-1crochet-rug_ms_step-1

Hakbang 2

Ihila pabalik ang ginawang ring. Maglagay ng isang slip stitch sa pangatlong chain sa unang chain 3.

crochet-rug_ms_step-2crochet-rug_ms_step-2crochet-rug_ms_step-2

2. Pangalawang Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa muli ng isa pang stitch, at gumawa ng 2 double chain sa bawat stitch na ginawa. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-2crochet-rug_ms_step-2crochet-rug_ms_step-2

3. Pangatlong Bahagi ng Paggagantsilyo

 Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 2 double crochet sa sumunod na stitch at gumawa ng *1 double crochet, 2 double crochet* sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-3crochet-rug_ms_step-3crochet-rug_ms_step-3

4. Pang-apat na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), sa Chain 2, humakbang ng isang stitch at gumawa ng 1 double crochet, chain 2, 1 slip stitch* sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-4crochet-rug_ms_step-4crochet-rug_ms_step-4

5. Pang-lima na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 2 double crochet sa puwang ng chain 2, gumawa rin ng 1 double crochet sa ilalim ng double rochet at mag-increase o magdagdag ng 1 double crochet sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-5crochet-rug_ms_step-5crochet-rug_ms_step-5

6. Pang-anim na Bahagi ng Paggagantsilyo

Magpalit ng kulay ng yarn.  Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double crochet sa sumunod na stitch, gumawa rin ng 2 double crochet sa sumunod na stitch pagkatapos ng naunang stitch, at gumawang 2 double crochet at mag-increase o magdagdag sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-6crochet-rug_ms_step-6crochet-rug_ms_step-6
crochet-rug_ms_step-7crochet-rug_ms_step-7crochet-rug_ms_step-7

7. Pang-pito na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), sa chain 2, humakbang ng 1 stitch at gumawa ng 1 double crochet, chain 2, at 1 slip stitch sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-8crochet-rug_ms_step-8crochet-rug_ms_step-8

8. Pang-walo na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 2 double crochet sa espasyo ng chain 2, gumawa ng 1 double crohet sa ilalim ng doble crochet, at mag-increase at gumawa ng 1 doble crochet sa palibot ng double crochet. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-9crochet-rug_ms_step-9crochet-rug_ms_step-9

9. Pang-siyam na Bahagi ng Paggagantsilyo

Magpalit ng kulay ng yarn.  Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double crochet sa sumunod na stitch at 1 double crochet sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-10crochet-rug_ms_step-10crochet-rug_ms_step-10

10. Pang-sampu na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), sa chain 2, humakbang ng isang stitch at gumawa ng 1 double crochet, chain 2, at slip stitch sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-11crochet-rug_ms_step-11crochet-rug_ms_step-11

11. Pang-labing isa na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, gumawa ng 1 double crochet sa ilalim ng double crochet, gumawa rin ng 2 double crochet sa espasyo ng chain 2, at sa huli, gumawa ng 1 double crochet sa double crochet, 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, 1 double crochet sa double crochet at mag-increase o magdagdag sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-12crochet-rug_ms_step-12crochet-rug_ms_step-12

12. Pang-labing dalawa na Bahagi ng Paggagantsilyo

Magpalit ng kulay ng yarn. Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double chain sa sumunod na stitch at 1 double crochet sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-13crochet-rug_ms_step-13crochet-rug_ms_step-13

13. Pang-labing tatlo na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), sa chain 2, humakbang ng isang stitch at gumawa ng 1 double crochet, chain 2, at slip stitch sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-14crochet-rug_ms_step-14crochet-rug_ms_step-14

14. Pang-labing apat na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, gumawa ng 1 double crochet sa ilalim ng double crochet, gumawa ng 2 double crichet sa espasyo ng chain 2, at gumawa ng 1 double crochet sa double crochet, 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, 1 double crochet sa double crochet ant mag-increase o magdagdag sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-15crochet-rug_ms_step-15crochet-rug_ms_step-15

15. Pang-labing lima isa na Bahagi ng Paggagantsilyo  

Magpalit ng kulay ng yarn. Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double chain sa sumunod na stitch at 1 double crochet sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-16crochet-rug_ms_step-16crochet-rug_ms_step-16

16. Pang-labing anim na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), sa chain 2, humakbang ng isang stitch at gumawa ng 1 double crochet, chain 2, at slip stitch sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-17crochet-rug_ms_step-17crochet-rug_ms_step-17

17. Pang-labing pito na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 3 (katumbas ng 1 double chain), gumawa ng 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, gumawa ng 1 double crochet sa ilalim ng double crochet, gumawa rin ng 2 double crochet sa espasyo ng chain 2, at sa huli, gumawa ng 1 double crochet sa ilalim ng double crochet, gumawa ng 2 double crochet sa espasyo ng chain 2, at 1 double crochet sa double crochet, 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, 1 double crochet sa double scrochet, 1 double crochet sa espasyo ng chain 2, 1 double crochet sa double crochet at mag-increase o magdagdag sa palibot nito. Magdagdag ng isang slip stitch sa taas ng ch sa bandang unahan ng Chain 3.

crochet-rug_ms_step-18crochet-rug_ms_step-18crochet-rug_ms_step-18

18. Pang-labing walo na Bahagi ng Paggagantsilyo

Ang Chain 1, gumawa ng 1 sc sa parehong stitch, humakbang ng dalawang stitch, gumawa ng 6 na double crochet, humakbang ng dalawang stitch at gumawa ng 1 sc, 2 slip stitch, 6 na double crochet, at 2 slip stitch sa palibot nito. Maglagay ng isang slip stitch sa unang sc ng bilog. Ibuhol ito.

crochet-rug_ms_step-19crochet-rug_ms_step-19crochet-rug_ms_step-19

19. Tapusin ang Paggagantsilyo ng Alpombra o Karpet

Baligtarin ang alpombra o karpet gamit ang iyong malaking karayom na panulsi at tahiin lahat ng nasa dulo nito. Maaari mo itong magawa madali sa pamamagitang ng paghabi ng dulo nito sa ilalim ng mga double crochet ng bilog. Pagkatapos mong tahiin ang mga dulo, maaari mo nang putulin ang dulo ng estambre at ibalik sa dating ayos ang alpombra o karpet.

Yun lamang. At tapos ka na.

Ang karpet ay maaaring magmistulang paalon-alon dahil sa yarn ay nababatak-batak ngunit ito ay uunat din sa kalaunan.

crochet-rug_ms_finished_3crochet-rug_ms_finished_3crochet-rug_ms_finished_3

Pwede mo itong hugasan ng regular na sabong panlaba Ang natitira mo na lamang na gagawin ay i-enjoy ang iyong magandang alpombre o karpet!

crochet-rug_ms_finished_1crochet-rug_ms_finished_1crochet-rug_ms_finished_1

Ikaw ba ay patuloy na sumusubaybay sa aming pagtuturo ng paggagantsilyo? Kamusta ang iyong paggawa? Maaari mong ipaalam sa amin ang iyong kumento sa ibaba.

Nakuha mo ba lahat ng iyong kailangan sa iyong kit ng paggagantsilyo? Tignan dito.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.